Uradne ure

8:00 - 16:00

od ponedeljka do petka

Zaposleni

Vesna Bajec

Odvetnica
a

Odvetnica Vesna Bajec, je 7. marca 1995 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Od 1. oktobra 2000 je vpisana v imenik odvetnikov s sedežem odvetniške pisarne na Glavnem trgu 10 v Novem mestu.

Zaposlena je bila v javni upravi, na sodišču in v odvetniški pisarni. Pravniški državni izpit je opravila 14. maja 1997. V letu 1999 je vpisala podiplomski magistrski študij civilnega gospodarskega prava pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Redno se udeležuje dodatnih usposabljanj in pridobiva znanja na strokovnih seminarjih, šolah in drugih oblikah strokovnega izobraževanja.

Aleksandra Vidergar

Strokovna sodelavka

Aleksandra Vidergar je diplomirala dne 27. maja 2005 na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani in je po izobrazbi diplomirana upravna organizatorka. Zaposlena je bila v odvetniški pisarni v Celju. V letu 2007 je opravila strokovni izpit iz upravnega postopka na Pravni fakulteti v Mariboru.