Uradne ure

8:00 - 16:00

od ponedeljka do petka

Civilno pravo in civilni postopki

 • zastopanje fizičnih oseb
 • zastopanje v razveznih, ločitvenih postopkih
 • delitev skupnega premoženja zakoncev
 • določitev višine preživnine oz. tožbe za zvišanje ali znižanje preživninske obveznosti
 • postopki za dodelitev otrok
 • svetovanje ob razvezah, v zvezi z dodelitvijo otrok, izterjavah preživnin in določitve stikov med starši in otroci
 • zastopanje strank na mediacijah, poravnalnih narokih in glavnih obravnavah na sodiščih
 • odškodninski postopki pred zavarovalnicami in sodišči, odškodnine v zvezi s prometnimi nesrečami, delovnimi nezgodami in druge odškodnine
 • sestava kupoprodajnih pogodb za nepremičnine
 • sestava najemnih pogodb in vseh vrst pogodb
 • zastopanje v sporih zaradi motenja posesti
 • zastopanje v sporih zaradi posegov v lastninsko pravico
 • zastopanje v zapuščinskih postopkih